1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51,59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Lô 1.260.000 cổ phần của DATC tại CTCP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 137/2020CTTĐG-CPA HANOI được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Tư vấn Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

- Có năng lực, kinh nghiệm tư vấn tổ chức đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán.

- Về thù lao dịch vụ tư vấn bán đấu giá, chi phí tư vấn đấu giá tài sản: Có mức giá cạnh tranh và phù hợp.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng....

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 9/10/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Đình Kiên – Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0985825229

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM