1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Lô 780.000 cổ phần của DATC tại CTCP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 135/2020/CTTĐG-CPA HANOI ngày 24/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản có mức giá cạnh tranh và phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng....

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 9/10/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Đình Kiên – Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0985 825 229

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM