1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Lô 1.260.000 cổ phần của DATC tại CTCP Chăn nuôi Mitraco.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá​:

- Là Công ty chứng khoán đã được ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động;

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, về nhân sự, về cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản quy định khác của pháp luật;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức tư vấn đấu giá;

- Có mức phí, phương án lập hồ sơ tư vấn đấu giá hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm​ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Các Tổ chức quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và hồ sơ kèm theo cho dịch vụ tư vấn bán đấu giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam: Số 51 và Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 9/01/2020 đến hết ngày 13/01/2020

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Địa chỉ: Số 51 và S 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành ph Hà Nội. 

Điện thoại: 024-39454738 

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM