1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản thẩm định giá:

Giá trị phần vốn góp của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc chuyển nhượng một phần vốn góp theo hình thức đấu giá công khai.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2019 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá;

- Có mức phí, thời gian thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Các Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 25/9/2019.

Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 024.39454738            - Máy lẻ: 6011

Di động: 0913.069.666

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM