1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản thực hiện bán là: Toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (bao gồm thửa đất và tài sản trên đất là nhà cấp 2, gồm 1 trệt, 1 lửng, 3 tầng lầu thuộc một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 20, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới xây dựng số 03/CNSHN do UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 29/01/1994) được DATC nhận cấn trừ nợ của Công ty Công trình 86 theo Hợp đồng mua bán nợ số 263/2008/HĐ-MBN ngày 09/7/2008 và Biên bản bàn giao tài sản thay thế nghĩa vụ trả nợ số 01/2010/MBN-CT68 ngày 29/11/2010 giữa DATC và Công ty công trình 86.

3. Giá khởi điểm: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

  • Có đăng ký kinh doanh và hoạt động nghành nghề theo quy định của Luật đấu giá tài sản;
  • Có tên trong danh sách các tổ chứ đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

2

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

  • Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động tại đơn vị;
  • Thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
  • Tỷ lệ đấu giá thành công cao.

3

Cơ sở vật chất và kế hoạch bán đấu giá

  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh ...);
  • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4

Thù lao dịch vụ

Theo quy định của Bộ Tài chính:

  • Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;
  • Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

* Lưu ý: Hồ sơ năng lực pháp lý của tổ chức bán đấu giá tài sản phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá và thông tin liên hệ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính, trước 17h00 Thứ Ba ngày 27/8/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ:

Ban Quản lý, Khai thác tài sản - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (tầng 8, số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Điện thoại liên hệ: 0243.2161015 (số máy lẻ 8003/80044)./.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM