1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giáCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản là các xe, máy, thiết bị đã qua sử dụng nhận bàn giao từ khách nợ là Công ty cổ phần Lilama 45.4 để xử lý thu hồi nợ. (Chi tiết tài sản tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Phòng Mua bán nợ - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM).

3. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm bán đấu giá là các xe, máy, thiết bị nhận bàn giao từ Lilama 45.4 là 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) – Đây là trường hợp bán tài sản bảo đảm khoản nợ của DATC không thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại văn bản số 2568/TCT-DNL ngày 25/06/2019.

Tài sản được chia làm 02 lô để đấu giá và có giá khởi điểm cụ thể như sau:

  • Lô tài sản 01 (Tại Thái Bình): 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng).
  • Lô tài sản 02 (Tại Đồng Nai và các địa điểm lân cận): 4.650.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu tăm trăm năm mươi triệu đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

* Lưu ý: Hồ sơ năng lực pháp lý của tổ chức bán đấu giá tài sản phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ thông báo cho đơn vị có hồ sơ đáp ứng được các điều kiện phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sau 02 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia theo thông báo trên website của DATC (www.datc.vn), những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và DATC không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày  05/07/2019 đến trước 17h00 ngày 10/07/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM, số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

- Chi tiết xin liên hệ: Phòng Mua bán nợ – Chi nhánh Công ty Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.8539428

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM