1. Tài sản đấu giá:

Tài sản là các xe, máy, thiết bị đã qua sử dụng.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là các xe, máy, thiết bị đã qua sử dụng DATC nhận bàn giao từ khách nợ là Công ty cổ phần Lilama 45.4 để xử lý thu hồi nợ.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM. Địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 16, toà B3.7 đường Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Đây là trường hợp bán tài sản bảo đảm khoản nợ của DATC không thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại văn bản số 2568/TCT-DNL ngày 25/06/2019. Tài sản được chia làm 02 lô để bán đấu giá và có giá khởi điểm cụ thể như sau:

+ Lô tài sản 01 (Tại Thái Bình): 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng).

+ Lô tài sản 02 (Tại Đồng Nai và các địa điểm lân cận): 4.650.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu tăm trăm năm mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước:

     + Lô 1: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)

     + Lô 2: 930.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ bộ hồ sơ.

5. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng tại cuộc bán đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Luật bán đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính):

- Thời gian đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 31/07/2019.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 22 và 23/07/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Thái Bình và Đồng Nai.

- Nộp tiền đặt trước: Trong ba ngày trước ngày đấu giá.

8. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 16, toà B3.7 đường Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại số: 024.32323235.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM