Ngày 14/6/2019, tại Hà Nội, Công đoàn DATC đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐTV DATC; đồng chí Lương Hải Sinh - Tổng Giám đốc DATC; đồng chí Dương Thanh Hiền - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Bộ Tài chính, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2014 - 2019; Các đồng chí trong HĐTV, Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự tham dự của gần 200 đoàn viên công đoàn Công ty.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn DATC đã thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và phát động đoàn viên công đoàn thi đua lao động phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Công ty được giao.

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã phối hợp cùng Lãnh đạo Công ty bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên công đoàn an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí.

Đại hội Công đoàn DATC đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài chính, Ban Chấp hành Công đoàn công ty nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBCNV, xây dựng DATC phát triển bền vững. 

                       

                       

                       

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM