1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); địa chỉ: 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản: Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, DATC tiếp nhận từ TCT Lương thực Miền Nam – Công ty TNHH MTV, CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải, TCT IDICO, Viện Dệt may Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản).

3. Giá khởi điểm để bán đấu giá của từng lô tài sản như sau:         

                                  Đơn vị tính: đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Giá khởi điểm

(đã bao gồm VAT)

1

Lô 1: Tài sản tiếp nhận tại TCT Lương thực Miền Nam  - Công ty TNHH MTV (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý)

1.920.600.000

2

Lô 2: Tài sản tiếp nhận tại CTCP Bệnh viện giao thông vận tải (phương tiện vận tải)

14.900.000

3

Lô 3: Tài sản tiếp nhận tại TCT IDICO (máy móc thiết bị)

31.800.000

4

Lô 4: Viện dệt may Việt Nam (máy móc thiết bị)

1.582.000.000

5

Lô 5: Cục Quản lý đường bộ IV (phương tiện vận tải)

377.600.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 02/05/2019 (ngày làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở chính DATC, địa chỉ số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản.

Điện thoại: 024 39454738.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM