1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam

2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát

3. Tài sản đấu giá

Tài sản trên đất (bao gồm hệ thống nhà làm việc, nhà kho A-B-C-D và các tài sản trên đất khác tại Cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo biên bản bàn giao thay thế nghĩa vụ trả nợ số 01/2016/DATC-FONEXIM ký ngày 25/02/2016 giữa DATC và Fonexim) và giá trị lợi thế quyền sử dụng 23.364,1m2 đất thuê trả tiền hàng năm, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 16 tại Cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK744201 ngày 18/07/2007 do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Fonexim; số vào sổ GCN QSDĐ: T00884).

4. Giá khởi điểm: 10.900.000.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn)

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác có liên quan).

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 01/02/2019

6. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát Tầng 16 tòa B3.7 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

7. Số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: 02 khách hàng

8. Giá đặt mua cao nhất: 10.960.000.000 đồng

9.Giá đặt mua thấp nhất: 10.940.000.000 đồng

10. Khách hàng trúng đấu giá: Công ty TNHH Thực phẩm Thành Thái

11. Giá tài sản trúng đấu giá: 10.960.000.000 đồng

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác có liên quan).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM