1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tài sản bán đấu giá: Số lượng cổ phần: 3.642.000 cổ phần DATC đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tôn Vikor.

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn:

- Là Công ty chứng khoán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động;

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, về nhân sự, về cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản quy định khác của pháp luật;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức tư vấn đấu giá;

- Có mức phí, phương án lập hồ sơ tư vấn bán đấu giá hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Các Tổ chức quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và hồ sơ kèm theo cho dịch vụ tư vấn bán đấu giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản. Số 6a Trần Quốc Toản, P Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong 05 ngày làm việc, từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 05/11/2019.

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Mua bán nợ và tài sản – Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản; Số 6a Trần Quốc Toản, P Hàng Bài, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 024. 39440376.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM