Hiện nay, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang xây dựng phương án mua xử lý nợ để tái cơ cấu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú có trụ sở tại số 21 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội và đang triển khai tìm kiếm nhà đầu tư để cùng hợp tác thực hiện phương án.

Nhà đàu tư nào có nhu cầu hợp tác để thực hiện phương án đề nghị nộp hồ sơ về DATC đề xuất theo các chỉ tiêu: Mức giá tham gia mua nợ, tỷ lệ vốn đầu tư ứng trước, thời gian tham gia thực hiện phương án, khả năng hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp...

Trương hợp cần thêm thông tin xin liên hệ: 

Ông Cao Minh Trung

Ban Quản lý đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 

Điện thoại liên hệ: 024 32161016 - số máy lẻ: 5210

Di động: 0947102886

Thời gian nộp hồ sơ đề xuất đến hết ngày 12/10/2019.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM