1.Tài sản đấu giá:

Tài sản trên đất (bao gồm hệ thống nhà làm việc, nhà kho A-B-C-D và các tài sản trên đất khác tại cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo biên bản bàn giao thay thế nghĩa vụ trả nợ số 01/2016/DATC-FONEXIM ký ngày 25/02/2016 giữa DATC và Fonexim) và giá trị lợi thế quyền sử dụng 23.364,1m2 đất thuê trả tiền hàng năm, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 16 tại cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AK744201 ngày 18/07/2007 do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Fonexim; số vào sổ GCN QSDĐ: T00884) và

2. Người có tài sản:

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: (84-24) 32222048/49 (ext 121); website: www.datc.vn.

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm,tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 10.900.000.000 đồng (Mười tỷ chín trăm triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ).

- Tiền đặt trước: 2.180.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng)(tương đương 20% giá khởi điểm).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.  Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2019

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày.

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Ngày 28 và ngày 29/01/2019

- Địa chỉ xem tài sản: Tại cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày trước ngày đấu giá.

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá:

Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM