1.Tài sản đấu giá:

Toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê (bao gồm hệ thống nhà làm việc, nhà kho A - B - C - D và các tài sản trên đất khác) thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 16 - Cụm Công nghiệp Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Giấy chứng nhận QSDĐ số AK744201 ngày 18/07/2007 do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Fonexim, số vào sổ GCN QSDĐ: T00884) theo: Biên bản bàn giao thay thế nghĩa vụ trả nợ số 01/2016/DATC-FONEXIM ký ngày 25/02/2016 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty Thực phẩm Miền Bắc (FONEXIM); Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê số 1196/2016/HĐCN ký ngày 28/3/2016 giữa DATC và  FONEXIM.

2. Người có tài sản:

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: (84-24) 32222048/49 (ext 121); website: www.datc.vn.

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm,tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 10.900.000.000 đồng (Mười tỷ chín trăm triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ).

- Tiền đặt trước: 2.180.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng)(tương đương 20% giá khởi điểm).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.  Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2019

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày.

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Ngày 28 và ngày 29/01/2019

- Địa chỉ xem tài sản: Tại cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày trước ngày đấu giá.

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá:

Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM