1. Tên, địa chỉ của người có cổ phần đấu giá:

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM.

- Địa chỉ: 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

2. Tên cổ phần và số lượng cổ phần đấu giá:

- Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp.

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 900.000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm: 5.500 đồng/cổ phần.

- Phương thức thực hiện: Tổ chức bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần:

- Đơn vị có chức năng tư vấn, tổ chức bán đấu giá cổ phần được cấp phép theo quy định.

- Phương án tư vấn tổ chức bán đấu giá khả thi, hiệu quả, thời gian tổ chức bán đấu giá hợp lý.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần.

- Thù lao dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá có mức phí cạnh tranh.

- Các tiêu chí lựa chọn khác phù hợp với nội công việc thực hiện.

4. Các công việc thực hiện tư vấn tổ chức bán đấu giá:

Thực hiện các công việc tư vấn, xây dựng bộ hồ sơ công bố thông tin và tổ chức thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của DATC tại CTCP XDCTGT Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức tư vấn bán đấu giá (hồ sơ không trả lại):

- Thời gian: chậm nhất 03 (ba) ngày kể từ ngày đăng thông tin lựa chọn trên website của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (www.datc.vn).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM

+ Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM

+ Điện thoại: 028. 3853 9428         Fax: 028. 3855 3325.

- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện sẽ tính trên dấu đóng của bưu điện nơi chuyển.

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ phúc đáp cho đơn vị có hồ sơ đáp ứng được các điều kiện phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sau 03 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia theo thông báo trên website của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (www.datc.vn).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM - DATC