1. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn, nguyên vật liệu tồn kho.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản tiếp nhận từ công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngòi Lao.

- Giá khởi điểm: 182.864.800 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm đồng).

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).

- Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

2. Thời gian, địa điểm đăng thông báo:

- Công ty đăng công khai việc đấu giá tài sản phương tiện thông tin đại chúngvào ngày 28/6/2018 và ngày 02/7/2018.

- Thông báo đấu giá được niêm yết công khai kể từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày đấu giá tại các địa điểm:

+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Nơi để tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngòi Lao.

3. Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 28/6/2018 đến 16h00’ ngày 10/7/2018 tại Trụ sở Công ty.

4. Xem tài sản:  Từ 08h00’-16h00’ ngày 05/7/2018 và 06/7/2018 tại nơi để tài sản.

5. Nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’-16h00’ ngày 09/7/2018, 10/7/2018 và 11/7/2018.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên vào 14h00’ ngày 12/7/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

7. Trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. SĐT (024) 8585 6595.

Phòng Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản - Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản. SĐT: 024.3974 3246.

TRUNG TÂM GIAO DỊCH, ĐẦU TƯ, TƯ VẤN MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN - DATC