1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa

Công ty Thực phẩm Miền Bắc

2. Địa chỉ

Số 14 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh chính

Gia công, kinh doanh bán lẻ các mặt hàng đường, nông sản, dầu ăn…

4. Vốn điều lệ

200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng); Trong đó:

- Cổ phần Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ: 13.000.000 cổ phần, tương ứng với 65% vốn điều lệ.

- Cổ phần Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nắm giữ: 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 30% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho người lao động: 241.100 cổ phần, tương ứng 1,21% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 758.900 cổ phần, tương ứng 3,79% vốn điều lệ

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá

758.900  cổ phần

6. Giá khởi điểm

10.000 đồng/01 cổ phần

7. Tổ chức bán đấu giá

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Điều kiện tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Thực phẩm Miền Bắc do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.

9. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 05/03/2018 đến ngày 23/03/2018 tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28/03/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

- Địa điểm:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 09h30 ngày 30/03/2018

12. Thời gian thanh toán tiền mua phần vốn góp

Từ 9h00 ngày 31/03/2018 đến 15h30 ngày 09/04/2018 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn, www.datc.vn

Hồ sơ liên quan theo đường dẫn: 

https://drive.google.com/file/d/1_QztGxHIWVsDlEhI8X5MznFpwj_ZpjhX/view

 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC

Tệp đính kèm