1. Tài sản chào giá cạnh tranh: Khoản đầu tư tiền gửi của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cho thuê tài chính II có giá trị đến ngày 17/10/2017 là 111.292.468.291 đồng (Một trăm mười một tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn, hai trăm chín mươi mốt đồng). Trong đó: vốn gốc đầu tư là 39.540.773.183 đồng và số tiền lãi phát sinh trên vốn gốc đầu tư là 71.751.695.108 đồng.

- Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm.

- Nguồn gốc tài sản: Phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cho thuê tài chính II đã được đối chiếu, xác nhận số liệu theo biên bản ngày 17/10/2017.

2. Người có tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng, điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh tài sản trừ những đối tượng không được tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

4. Giá khởi điểm: 39.540.773.183 đồng (Ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm tám mươi ba đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia chào giá cạnh tranh, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ (Một trăm ngàn đồng 1 bộ)

- Tiền đặt trước: 7.910.000.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm mười triệu đồng).

6. Hình thức chào giá cạnh tranh, phương thức chào giá cạnh tranh:

- Hình thức và phương thức chào giá cạnh tranh: Chào giá cạnh tranh trực tiếp bằng văn bản tại buổi chào giá cạnh tranh theo phương thức trả gía một lần với giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến  ngày 15/03/2018 (Trong giờ hành chính)

8. Thời gian xem tài sản: Ngày 13 và ngày 14 tháng 03 năm 2018 (Trong giờ hành chính)

9. Địa điểm xem tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:  từ ngày thông báo đến ngày 16/03/2018 (Trong giờ hành chính)

11. Tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh (dự kiến): Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 17/03/2018

12. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh: Công ty CP Đấu Giá Thuận Phát, Tầng 16, tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Đấu Giá Thuận Phát. Địa chỉ: Tầng 16, tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 02432323235.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM - DATC