1. Tài sản đấu giá: Khoản đầu tư tiền gửi của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cho thuê tài chính II có giá trị đến ngày 17/10/2017 là 111.292.468.291 đồng (Một trăm mười một tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn, hai trăm chín mươi mốt đồng). Trong đó: vốn gốc đầu tư là 39.540.773.183 đồng và số tiền lãi phát sinh trên vốn gốc đầu tư là 71.751.695.108 đồng.

- Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm

- Nguồn gốc tài sản: Phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cho thuê tài chính II đã được đối chiếu, xác nhận số liệu theo biên bản ngày 17/10/2017.

2. Người có tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm: 39.540.773.183 đồng (Ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, một trăm tám mươi ba đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ (Một trăm ngàn đồng 1 bộ)

- Tiền đặt trước: 7.910.000.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm mười triệu đồng)

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/02/2018 (Trong giờ hành chính)

8. Thời gian xem tài sản: Ngày 22/02/2018 và ngày 23/02/2018 (Trong giờ hành chính)

9. Địa chỉ xem tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 27/02/2018 (Trong giờ hành chính)

11.Tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 01/03/2018.

12. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty cổ phần đấu giá Thuận Phát – tầng 16 tòa B 3.7 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: 02432323235.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC