1. Tài sản đấu giá gồm:

Toàn bộ khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách cảu Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Việt Anh. Giá trị khoản nợ tính đến ngày 21/5/2018 là 7.099.054.594. Trong đó: Nợ gốc là 3.618.707.341 đồng; Nợ lãi là 3.480.347.253 đồng.

Nguồn gốc tài sản: Xử lý khoản nợ xấu.

Chủ tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đặc điểm chi tiết, tình trạng thực tế cảu tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ pháp lý tài sản:

- Hợp đồng mua bán nợ số 21/2018/HĐMBN/SEABANK-DATC ngày 04/7/2018 giữa DATC và Seabank;

- Thông báo chuyển quyền chủ nợ số 11990/2018/TB-Seabank ngày 31/8/2018 v/v Bán khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC);

- Chứng thư thẩm định giá số 285.02/2018/CTTĐG-APEC ngày 12/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 2.730.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng). Giá khởi điểm và giá bán tài sản chủa bao gồm thuế GTGT (nếu có), các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho người mua được tài sản phải nộp liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

4. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm triệu đồng/hồ sơ).

5. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều kiện theo quy chế của Công ty) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Số 78A Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 11/12/2018 - Trong giờ hành chính.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 11/12/201812/12/2018.

Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá tài sản có thể thỏa thuận khác về thời hạn nộp tiền đặt trước nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Công ty trước thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá.

Hình thức nộp: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Hoàng Phương theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 11/12/2018 tại Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 15h00 ngày 14/12/2018 tại Số 78A Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0246.328.9922-0911.510.688)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM