Ngày 06/11/2018, đại diện ban HTĐN và Ban Pháp chế DATC tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao năng lực doanh nghiệp nhà nước” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức tại khách sạn Crown Plaza.

 

 

Tới tham dự chương trình có: Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài Chính; Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Phạm Chi Lan, Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Ban Kinh tế Trung ương; Ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC); Ông Lưu Bích Hồ, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

 

           Diễn đàn “Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao năng lực doanh nghiệp nhà nước” dựa trên tinh thần Nghị quyết số 12 –NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Đảng khóa XII nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh mới cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

         

Điểm nổi bật của diễn đàn là việc nêu được thực trạng và giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong đó có việc huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội , bảo toàn phát triển vốn nhà nước. Các bài viết của một số chuyên gia nhận định về pháp lý, về thị trường, về công nghệ… và những nhân tố liên quan và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trong hoạt động của các doanh nghiệp.