1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản 01:

Tên

tài sản

Địa chỉ DN

Số lượng

Giá khởi điểm

Vốn góp cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long

Thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

540.000 cổ phần

 

2.100.000.000 đồng

2.2. Tài sản 02:

Tên

tài sản

Địa chỉ DN

Số lượng

Giá khởi điểm

Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long

Thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Giá trị khoản nợ theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là: 22.968.908.946 đồng. Trong đó: nợ gốc: 13.695.225.226 đồng; nợ lãi: 9.273.683.720 đồng.

4.100.000.000 đồng

 

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Theo chứng thư thẩm định giá số: số 123/2018/CTTĐG/CPAHANOI ngày 7/10/2018 được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 5/11/2018 đến ngày 9/11/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2222048 - 0243.2222049 – 0913113379 (Hoàng Mạnh Quảng)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM