1. Tên, địa chỉ của người bán khoản nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ phải thu tại Công ty Kỹ thuật điện thông Hà Nội.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của:

DATC là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của khoản nợ này tại Công ty Kỹ thuật điện thông Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký mua khoản nợ:

Nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với DATC, cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 11/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 (trừ Thứ 7, Chủ nhật).

- Địa chỉ gửi đăng ký: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Chi tiết liên hệ:

Ông Hà Đức Mạnh

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 0888396994.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM