Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Khoản đầu tư tiền gửi của DATC tại Công ty Cho thuê tài chính II có giá trị đến ngày 17/10/2017 là 111.292.468.291 đồng (trong đó: vốn gốc đầu tư là 39.540.773.183 đồng và số tiền lãi phát sinh trên vốn gốc đầu tư là 71.751.695.108 đồng).

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm.

- Nguồn gốc tài sản: Phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi giữa DATC và Công ty Cho thuê tài chính II đã được đối chiếu, xác nhận số liệu theo biên bản ngày 17/10/2017 giữa DATC, ALCII và Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Sen Việt.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

a) Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b) Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của DATC (www.datc.vn). Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thời gian sẽ được tính trên dấu bưu điện nơi chuyển hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản sau 02 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham giá và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 39454738.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam