Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex, cụ thể:

1. Thời gian: 08h00 ngày 29/06/2017

2. Địa điểm: Số 22, Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex .

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.shs.com.vn, www.datc.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 27/06/2017;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 27/06/2017 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEX

Địa chỉ: Số 22, Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928112      Fax:   (84-4) 3864014

Liên hệ: Đỗ Thị Đỗ Quyên – Phòng Hành chính tổng hợp    Điện thoại: 096 579 6777

Ban Mua Bán Nợ 1 - DATC

Tệp đính kèm