Ngày 28/03/2014, Tại trụ sở Công ty Mua bán nợ Việt Nam - 51 Quang Trung – Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

            Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực cùng đại diện các Ban chức năng chuyên môn của Công đoàn Bộ Tài chính và BCH Đảng bộ; HĐTV, Ban Tổng Giám đốc DATC. Các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty và hơn 100 Đại biểu đại diện cho 207 đoàn viên Công đoàn DATC về dự Đại hội. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết, Đổi mới và Hiệu quả”.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thức III, nhiệm kỳ 2011 – 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, mực tiêu nhiệm kỳ 2014 – 2019.

            Các đại biểu dự Đại hội đã tham luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao và xây dựng. Đại hội đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tài chính, của BCH Đảng bộ, HĐTV và Tổng Giám đốc DATC.

Với chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết, Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 9 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí là UVBCHCĐ nhiệm kỳ 2011 – 2013 và 4 đồng chí được bầu mới lần đầu. Đại hội kết thúc vào 12 giờ cùng ngày.

BCH Công đoàn Công ty Mua bán nợ nhiệm kỳ 2014-2019

BCHCĐ Công ty Mua bán nợ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm có:

1.Ông Dương Thanh Hiền: Ủy viên BCH Đảng bộ DATC, Bí thư Chi bộ 2, Phó Tổng giám đốc, Chủ tich Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2011 – 2013.

2.Ông Nguyễn Văn Nguyên: Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy DATC, Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý đầu tư, Phó Chủ tịch Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2011 – 2013.

3. Ông Phạm Quang Hiền: Ủy viên BCH Đảng bộ DATC, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, UVBCH Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2011 – 2013.

4. Ông Kiều Tiến Dũng: Ủy viên BCH Đảng bộ DATC, Bí thư Chị bộ 1; Phụ trách Phòng Thư ký – Tổng hợp, UVBCH Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2011 – 2013.

5. Bà Lưu Thanh Thu: UVBCH Công đoàn DCSC, UVBCH Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2011 – 2013.

6. Bà Trần Quỳnh Anh: Tổ trưởng Tổ Công đoàn Văn phòng Công ty.

7. Bà Đặng Minh Hải: Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng PC, TV&HT.

8. Bà Ngô Thị Phượng: Chuyên viên Phòng Tiếp nhận nợ và tài sản.

9. Bà Phan Thị Kim Giang: UVBCH Công đoàn Bộ phận Trung tâm Hà Nội.

Vào 14 giờ ngày 28/03/2014, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn, kết quả như sau:

- Bầu Ban Thường vụ Công đoàn gồm 3 đồng chí: Ông Dương Thanh Hiền; Ông Nguyễn Văn Nguyên và Ông Phạm Quang Hiền.

- Bầu Ông Dương Thanh Hiền giữ chức Chủ tich và Ông Nguyễn Văn Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn.

- Bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn gồm 3 đồng chí: Bà Đặng Minh Hải, Ông Vũ Đăng Tuân - Chuyên viên Phòng Tổ chức, Lao động và tiền lương, Thành viên Ban Thanh tra nhân dân DATC nhiệm kỳ 2014 - 2015 và Bà Ngô Thị Hiền -Tổ trưởng Công đoàn Phòng Mua bán nợ.

- Bầu Bà Đặng Minh Hải giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra.

Ban chấp hành công đoàn DATC đã trình Công đoàn Bộ Tài chính Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử như trên.

Tin Ban Chấp hành Công đoàn DATC