Thực hiện Chỉ thị số 37CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 14-KH/ĐUTC ngày 22/1/2010 của Đảng ủy Bộ Tài chính về Đại hội Đảng bộ, chi bộ, ngày 30/12/2013, Đảng bộ Công ty Mua bán nợ đã tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2013-2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Đức Xương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cùng một số đồng chí lãnh đạo trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính.

           Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Mua bán nợ đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2008-2012, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2008-2012, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015. Đảng bộ cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy mới cho nhiệm kỳ 2013-2015.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2008-2012, Đại hội đã chỉ rõ, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy Công ty đã nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh. Doanh thu hàng năm đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch được giao. Công ty luôn đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định và thu nhập khá cho người lao động; luôn chấp hành tốt việc nộp ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị, nâng cao tính chủ động, năng động và sáng tạo, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Công ty Mua bán nợ phát triển bền vững.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đại hội cũng đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại như chưa thực sự chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi bộ còn thụ động theo chỉ đạo của cấp trên, tính thời sự chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình chưa quyết liệt,...

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2008-2012, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2013-2015 với nội dung chủ yếu là giữ gìn, phát huy đoàn kết nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thờinâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh.

Ban chấp hành Đảng ủy mới nhiệm kỳ 2013-2015

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng ủy mới cho nhiệm kỳ 2013-2015 với 7 đồng chí. Đặc biệt, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Đại hội đã thực hiện bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Kết quả, đồng chí Phạm Phan Quang (Chủ tịch Hội đồng thành viên) được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Thanh Quang (Tổng Giám đốc Công ty) được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy. 

Tin Pháp chế - DATC