Ngày 29/7/2013, tại Hà Nội, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Công ty Quản lý tài sản quốc gia Hàn Quốc (Kamco).

               Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhằm đẩy mạnh hợp tác và phối hợp của hai bên cùng nỗ lực trong việc trao đổi kinh nghiệm xử lý nợ tồn đọng, bao gồm quản lý nợ xấu và tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, hai bên sẽ có các hoạt động trao đổi nhân sự, quảng bá thương hiệu, tư vấn, đào tạo thông qua Quỹ Chia sẻ Tri thức (KSP) hướng tới mục tiêu xử lý nợ tồn đọng có hiệu quả.

Kamco là công ty quản lý và khai thác tài sản quốc gia của Hàn Quốc được thành lập năm 1962 với mục đích xử lý nợ tồn đọng (NPL) trong nền kinh tế Hàn Quốc. Năm 2006, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép Kamco đầu tư và tham gia xử lý nợ tồn đọng ở nước ngoài và Kamco chính là đơn vị tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong việc thành lập DATC. Trong năm 2013, Kamco đã được lựa chọn tham gia Quỹ KSP và thông qua Quỹ này cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho DATC, giúp DATC xây dựng giải pháp xử lý nợ thực hiện tái cơ cấu DNNN và nâng cao năng lực của DATC thông qua mô hình của Kamco và sự tư vấn của Kamco.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ tháng 6/2003 với mục đích hỗ trợ tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thông qua việc tiếp nhận, mua bán và xử lý nợ tồn đọng gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác giữa DATC và Kamco là sự kiện đánh dấu một tầm cao mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên sau những hợp tác thời gian qua. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia về xử lý tồn đọng sẽ giúp DATC thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao phó, phát triển nhanh và bền vững trong tương lai, góp phần tích cực vào việc xử lý nhanh nợ tồn đọng trong nền kinh tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Huy Lập

Trưởng phòng Pháp chế, Tư vấn và Hợp tác

Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

51 Quang Trung, Hà Nội

Điện thoại: 39454911

Fax: 39454737

Tin Pháp chế - DATC