Ngày 23/10/2013, tại Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, đại diện Công đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Chi nhánh TP Đà Nẵng cùng đại diện Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã tổ chức cắt băng khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình Ông Nguyễn Hữu Bằng, là Cựu Chiến binh gặp khó khăn về nhà ở.

Tổng giá trị xây dựng ngôi nhà tình nghĩa là trên 200triệu đồng, trong đó: Công đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam và CBCNV Công đoàn Bộ phận Chi nhánh TP Đà Nẵng tài trợ gần 50 triệu đồng.

Đây là việc làm thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội của CBCNV Công ty Mua bán nợ Việt Nam nói chung và CBCVN Chi nhánh TP Đà Nẵng nói riêng trong việc cùng với xã hội và nhân dân từng bước xóa nhà tạm, xóa đói, giảm nghèo nhằm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tin BCH Công đoàn DATC