Ngày 20/6/2009, Công ty Đường Kiên Giang đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần tại trụ sở Công ty - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. Đây là bước chuyển mình quan trọng của Công ty cổ phần Mía đường Kiên Giang. Sau 2 năm dừng hoạt động và cả quá trình làm ăn thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu cùng hàng loạt các khó khăn khác, Công ty đã giải quyết được tình hình tài chính qua sự hỗ trợ của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), thực hiện tái cơ cấu thành công, chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tính đến 31/12/2008, vốn chủ sở hữu của Công ty Đường Kiên Giang đã âm gần 270 tỷ đồng, doanh nghiệp phải dừng sản xuất 2 năm liên tiếp. DATC đã mua nợ và tiến hành tái cơ cấu tài chính giúp Công ty Mía đường Kiên Giang chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Sau khi chuyển đổi, DATC nắm giữ 55% vốn điều lệ 30 tỷ đồng của Công ty CP Mía đường Kiên Giang; các cổ đông chiến lược và cán bộ công nhân viên sở hữu 45% vốn điều lệ.

Đây là công ty đường thứ ba DATC đã tiến hành mua nợ và tái cơ cấu, chuyển đổi cổ phần hóa thành công. Hai công ty CP Mía Đường Sơn La và Công ty CP Đường Kon Tum sau khi được tái cơ cấu và chuyển đổi đã hoạt động hiệu quả, xử lý hết nợ phải trả và bước đầu có lãi. Tái cơ cấu doanh nghiệp là định hướng quan trọng mà DATC với vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa đã và đang thực hiện. Ngoài các doanh nghiệp mía đường khó khăn, DATC đã và đang tiến hành tái cơ cấu cho hàng chục doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác, góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp của nhà nước và giúp các doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tin Phòng Quản lý Đầu tư - DATC