Ngày 16/6/2009, tại Hà Nội, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC).

              Theo thỏa thuận hợp tác, DATC và HASTC sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp trong việc bán đấu giá cổ phần, niêm yết trái phiếu, niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu của các đơn vị thành viên của DATC tại HASTC. Theo đó, HASTC sẽ hướng dẫn các đơn vị thành viên của DATC thực hiện các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, và ngược lại DATC sẽ trợ giúp về chuyên môn trong những trường hợp HASTC cần tham khảo ý kiến của DATC. Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin và trợ giúp nhau về các lĩnh vực chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm.

            Các đơn vị thành viên của DATC hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp đã và đang được DATC tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ. Từ những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, mất hết vốn chủ sở hữu nhà nước, không đủ điều kiện cổ phần hóa, các doanh nghiệp này đã được DATC tái cơ cấu, chuyển đổi thành các công ty cổ phần. Với việc tái cơ cấu một cách toàn diện cả về tài chính, về hình thức và cơ cấu sở hữu, về quản trị và điều hành, về tổ chức sản xuất kinh doanh ..., các doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu đã có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả và triển vọng phát triển tốt. Từ năm 2007 đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu, trong đó 9 doanh nghiệp đã đủ điều kiện để niêm yết với số vốn điều lệ từ 30 - 50 tỷ đồng. Hiện nay, hơn 50 doanh nghiệp khác đang được DATC triển khai thực hiện tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ. Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp này là bước cuối cùng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán được thực hiện bởi DATC. Thông qua việc niêm yết, các nhà đầu tư từ bên ngoài có cơ hội đầu tư vốn và tham gia vào việc quản lý ở các doanh nghiệp đã được DATC tái cơ cấu, từ đó giúp cho các doanh nghiệp này phát triển bền vững và tiếp tục hoạt động có hiệu quả cao hơn.

            Thỏa thuận hợp tác giữa DATC và HASTC một mặt sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp này, mặt khác sẽ góp phần cung cấp thêm những hàng hóa có chất lượng tốt cho thị trường chứng khoán.

(Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Ông Nguyễn Huy Lập - Trưởng phòng Pháp chế, tư vấn và hợp tác - DATC. Điện thoại: 39454911, Fax: 39454737).

Tin Pháp chế - DATC