Ngày 10/9/2007, ông Phạm Phan Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - trao 10 suất học bổng gồm Giấy chứng nhận và trị giá 3 triệu đồng cho sinh viên năm thứ 4 đạt kết quả tốt của Học viện Tài chính.

Đây là lần đầu tiên Học bổng DATC được trao cho sinh viên. Học bổng này sẽ được trao vào đầu tháng 9 hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành tài chính 28/8, ngày quốc khánh 2/9. Về lâu dài, Học bổng DATC sẽ được nhân rộng cho sinh viên tất cả các trường đại học trong cả nước.

Việc trao Học bổng DATC hàng năm nhằm tôn vinh những sinh viên có kết quả học tập tốt, có đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Qua đó, thúc đẩy sự nghiệp học tập của sinh viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường, tạo sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm xây dựng nên những chủ nhân tương lai của đất nước có tri thức, có niềm đam mê, có nhiệt huyết làm việc và cống hiến, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng để các doanh nghiệp và nền kinh tế có thể phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tin Pháp chế - DATC


Tin đã đăng

    Tin liên quan