• Giải pháp nào cho mua bán nợ?11/05/2012

   Xử lý nợ xấu là một hoạt động quan trọng trong tái cấu trúc DNNN, nhưng đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. ĐTCK ghi nhận một số ý kiến để cải thiện tình trạng này.
  • Muốn tái cấu trúc DNNN, phải xử lý dứt điểm nợ xấu10/05/2012

   Giải pháp xử lý nợ xấu gắn với tái cấu trúc DN là một công cụ quan trọng của Nhà nước trong quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Là đơn vị được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT), Bộ Tài chính đang và sẽ làm gì để đảm bảo quá trình tái cơ cấu DNNN đạt kết quả cao? ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Cấp bách hình thành thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp10/05/2012

   Hoạt động tái cấu trúc DN thông qua xử lý nợ còn khá mới mẻ ở Việt Nam và được Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) triển khai thực hiện từ năm 2006 đến nay. Ông Phạm Thanh Quang, Tổng Giám đốc DATC cho rằng, việc hình thành một thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động này đang trở nên rất cấp bách, nhất là trong bối cảnh tình hình nợ xấu đang đè nặng lên nền kinh tế.
  • Cơ chế, chính sách xử lý nợ: Những bất cập cần sửa đổi10/05/2012

   Để giải quyết tốt nợ xấu của nền kinh tế, Chính phủ cần xem xét nâng quy mô hoạt động DATC, đồng thời, ban hành các cơ chế tạo các quyền hạn và công cụ cho phép DATC chủ động thực hiện tốt các chức năng của mình.
  • Tái cơ cấu DNNN - Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế - Minh bạch thông tin: Nói dễ, làm... khó"12/04/2012

   Một số ý kiến đã cho rằng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cốt lõi là minh bạch hóa thông tin. Vì nếu không minh bạch sẽ không có cơ sở dữ liệu chuẩn để “ lập trình” cho chặng đường tiếp theo. Xem ra, việc minh bạch nói dễ, nhưng làm thì... khó.
  • Tái cấu trúc DNNN - Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế: Xử lý nợ xấu của DNNN - “chữa bệnh tận gốc”06/04/2012

   Xử lý dứt điểm nợ xấu được coi là một điểm nhấn quan trọng trong đề án tái cơ cấu DNNN. Đây được xem là phương pháp “chữa bệnh tận gốc” - tránh tình trạng nợ vòng quanh, chiếm dụng vốn lẫn nhau dễ gây nguy cơ đổ vỡ dây chuyền. Tuy nhiên, thách thức quả không nhỏ.
  • Tái cơ cấu DNNN - Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế: Phân chia rõ ràng, đối sách cụ thể04/04/2012

   Đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN (DNNN) là một chủ trương lớn và có chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực về tài chính, năng lực quản trị, điều hành hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty (TCT) nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trong kinh tế thị trường. Đề án tái cơ cấu lại các tập đoàn, TCT nhà nước hiện đã được hoàn tất với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...Hiện đề án đang hoàn thiện khâu cuối cùng để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới đây.
  • Công ty Mua bán nợ với việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước13/01/2012

   Tái cấu trúc DNNN là một trong những nhiệm vụ chính của Chiến lược tái cấu trúc nền kinh tế, đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận. Để thực hiện thành công việc tái cấu trúc DNNN, một trong những đòi hỏi đặt ra cần phải giải quyết là xử lý dứt điểm các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc. Do vậy, trong việc thực hiện Đề án tái cấu trúc DNNN, vai trò của Công ty Mua bán nợ Việt Nam là rất quan trọng.
  • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp: Nhiệm vụ chính là tái cơ cấu06/05/2011

   Trong thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) hay mua bán nợ, việc tái cơ cấu DN được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà đầu tư.
  • Cơ cấu doanh nghiệp bằng mua bán nợ: Cứu nhà nghèo thoát hiểm04/08/2010

   Tái cơ cấu, chuyển đổi DNNN đang là mục tiêu quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, CPH được xem là cơ bản, then chốt nhất. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng CPH được, đối với những đơn vị nhà nghèo nợ nần chồng chất, âm vốn thì việc tái cơ cấu thông qua mua bán nợ gần như là lối thoát duy nhất. Nhưng để việc tái cơ cấu DN qua mua bán nợ thành công hơn nữa thì cần sửa đổi một số cơ chế.